Община Благоевград ще налага санкции на юридически и физически лица, които изгарят материали, отделящи вредни емисии в атмосферата

74528636_486674365283838_9061385940831830016_n

Днес кметът на Благоевград – инж. Румен Томов издаде заповед, с която забранява нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил и други леснозапалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Юридически лица и еднолични търговци, които нарушават заповедта ще бъдат санкционирани със суми в размер от 1 400 лв. до 4 000 лв. Физически лица ще бъдат глобявани в размер от 500 лв. до 3 000 лв.

Издадената заповед има за цел да намали замърсяването на атмосферния въздух, който в последните години е сериозен проблем за благоевградчани. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на инж. Емилия Тунева – заместник – кмет по строителството и сигурността на Община Благоевград.

Comments

comments