Общественият посредник доц. д-р Валентин Василев направи дарение от книги на ЮЗУ „Неофит Рилски“

mm_1542209914

Общественият посредник на Благоевград доц. д-р Валентин Василев направи дарение на лична специализирана литература в полза на Университетската библиотека на ЮЗУ „Н.Рилски“. Той дари 95 книги и 21 периодични издания в областта на публична администрация, право, обществено управление и икономика. С направеното дарение доц. д-р Василев се надява както да подпомогне обучението на студентите в Университета, така и да даде пример на преподаватели и общественици за включване в подобни каузи и инициативи в бъдеще.

В рамките на следващите седмици доц. Василев ще направи второ дарение на специализирана литература и ще организира кампания с подобна насоченост сред общественици и изявени дейци на културата и образованието, като с тази инициатива ще се опита да насочи обществената енергия в посока на повишаване на гражданската инициативност и целенасоченото поведение в посока на повишаване на качеството на образователната услуга в ЮЗУ Н.Рилски и Благоевград.

 

Comments

comments