ОбС-Благоевград взе важно решение, относно казуса с Биотец „Рубин 08“ ООД

обс

ОбС – Благоевград гласува, относно казуса с Биотец „Рубин 08“ ООД

На днешната последна сесия на ОбС-Благоевград за този мандат, съветниците гласуваха по казуса с Биотец „Рубин 08“ ООД.

С 35 гласа “ЗА”, 0 „Против“ и един въздържал се ОбС – Благоевград взе решение да сезира кмета на Благоевград за извършване на пълна проверка от компетентните органи на Биотец „Рубин 08″ ООД с искане, ако дружеството не отговаря на необходимите еко норми дружеството да бъде затворено.

Като точка в дневния ред за днес бе предвидено обсъждане и гласуване на искане за референдум, по предложение на част от общинските съветници заради замърсяването на въздуха от Биотец „Рубин 08″, но до гласуване не се стигна, тъй като бе решено по предложение на общински съветник, местният парламент да поеме отговорност и да сезира необходимите органи за решаването на проблема.

 

Comments

comments