Ново в Шенгенската информационна система

 

Migrants in Slovenia

Евродепутатите приеха  три проекта на регламенти за актуализиране на Шенгенската информационна система  –  най-широко използваната информационна система за сигурност и управление на граници. 

Ново в модернизираната Шенгенска информационна система:

·         нови сигнали за неизвестни лица издирвани във връзка със сериозни престъпления и тероризъм;

·         националните органи ще бъдат задължени да споделят подробностите за терористичните актове с всички държави членки;

·         превантивни сигнали за деца, изложени на риск от отвличане, особено от родителски отвличания, и допълнителни сигнали за уязвими лица в риск;

·         нови сигнали за решения за връщане, които да спомогнат изпълнението на решенията на държава членка за връщането на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава, в неговата страна на произход.

Понастоящем граничният контрол, полицейските, митническите, съдебните и миграционните власти имат достъп до Шенгенската информационна система. С тази реформа Европол ще получи достъп до всички сигнали в системата, а Европейската агенция за гранична и брегова охрана – до предупрежденията, свързани с нейните задачи.

Comments

comments