Необходими са спешни мерки за защита на жертвите на насилие от страна на партньора в споровете за попечителство

  • Защитата на жените и децата от насилие е от първостепенно значение при определянето на правото на попечителство и на свиждане
  • Тревожен брой убийства на жени и деца след съобщаване за насилие, основано на пола
  • Жертвите се нуждаят от достъп до правна защита, финансова подкрепа и спешно настаняване

Споровете за попечителство над деца представляват форма на насилие, основано на пола, когато се използват от насилствения партньор, за да продължи да тормози жертвите си.

В доклад, приет в сряда с 510 гласа „за“, 31 гласа „против“ и 141 гласа „въздържал се“, членовете на ЕП призовават за спешни мерки за защита на жертвите на насилие от страна на интимния партньор в съдебните спорове за попечителство. В текста се подчертава рязкото нарастване на насилието от страна на интимния партньор по време на пандемията и трудностите при достъпа до услуги за подкрепа и правосъдие. В него се повтаря и призивът на Парламента за добавяне на „насилие, основано на пола“ към областите на престъпност, изброени в член 83 от ДФЕС.

Решения за родителски права и висшият интерес на детето

Изтъквайки тревожния брой на убийствата на жени и деца, извършени след като жените са съобщили за случаи на насилие, основано на пола, евродепутатите подчертават, че защитата на жените и децата от насилие и висшият интерес на детето трябва да имат предимство пред други критерии при определянето на правата за попечителство и посещение.

При разглеждането на делата за попечителство, на детето също трябва да се предостави възможност да бъде изслушано, а в случаите, когато има съмнения за насилие от страна на интимния партньор, изслушванията трябва да се провеждат в благоприятна за детето среда от обучени специалисти. Според евродепутатите, децата свидетели на домашно насилие трябва да бъдат признати за жертви на насилие, основано на пола, и да получават по-добра правна защита и психологическа подкрепа.

Достъп до правна защита, финансова подкрепа и безопасно настаняване

В текста се подчертава, че наличието на адекватен доход и икономическа независимост са ключови фактори, които позволяват на жените да напуснат връзки, в които са подложени на тормоз и насилие. Членовете на ЕП призовават държавите членки да защитават и да помагат на жертвите да постигнат финансова независимост чрез достъп до специално настаняване, здравни услуги, транспорт и психологическа подкрепа, наред с други мерки. Следва да се гарантира и достъпът до адекватна правна защита, ефективни изслушвания, ограничителни заповеди, приюти, консултации и фондове за жертвите.

Цитати

Съдокалдчикът Луиза Реджименти (ЕНП, Италия) заяви: „Насилието от страна на интимния партньор е сериозен и често скрит социален проблем, който причинява системни физически и психологически травми със сериозни последици за жертвите и дълбоко въздействие върху емоционалното, икономическото и социалното благосъстояние на цели семейства. Осъждаме с най-голяма категоричност всички форми на домашно насилие и насилие срещу жени и изискваме, по-специално в производствата за раздяла или за родителско попечителство, да се осигури правосъдие, съобразено с интересите на жените и децата.“

Съдокалдчикът Елена Кондура (Левите, Гърция): „Парламентът отправя ясно послание за смели и решителни стъпки за справяне с насилието, основано на пола, в ЕС. Този прогресивен доклад представлява стъпка напред към това да се предложи на жените и децата, жертви на насилие от страна на интимния партньор, защитна и справедлива система, която е на тяхна страна. За първи път се фокусираме не само върху малтретираните жени, но и върху последиците от насилието за децата“.

Comments

comments