Нарушено ще бъде водоподаването по улици в централната част на с. Обидим, общ. Банско

вик

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Обидим, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици в централната част на с. Обидим, общ. Банско, в периода 08.10.2018 г. – 02.11.2018 г., от 08:30 до 16:30 часа, ще бъде нарушено водоподаването в с.Обдим, общ. Банско.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Comments

comments