/ВИДЕО/ Над 1 млн.лв. от такса „битови отпадъци“ е платила община Благоевград за извозването на боклука до депата в Сандански и Разлог

Питане от групата общински съветници от БСП в ОбС – Благоевград отправи адв. Гергана Янчева на редовната сесия на местните парламентаристи днес.

„На 21.09.2018 година групата съветници от БСП депозираха питане до кмета на община Благоевград по следния въпрос, който считаме за важен и значим, а именно: В договора за строителство, сключен на 14 декември 2017 г., е възложено изграждането на регионална система за управление на отпадъците, в район Благоевград, обслужващ общини Благоевград, Кочериново, Рила, Симитли и Бобошево – 1-ви етап. Съгласно чл. 7 от Договора, изпълнителят е длъжен да изпълни дейностите в срок от 233 календарни дни, който започва да тече от съставянето на Акт образец №2А за откриване на строителна площадка.

Същевременно за периода от началото на 2018 г. до настоящия момент,  отпадъците се извозваха на сметищата на територията на общините Сандански и Разлог, а към настоящия момент генерираните от община Благоевград отпадъци се извозват и депонират на сметището в община Костинброд.“, обясни тя.

Няколко са въпросите, които групата общински съветници отправи, а именно:

„Коя е началната дата, от която тече срока за изграждане на регионална система за управление на отпадъците и кога ще бъде завършено изграждането й?

Какъв е общият размер на заплатените от община Благоевград суми, свързани с извозването и депонирането на отпадъка на община Благоевград?

Осигурено ли е държавно финансиране за покриването на този разход?

С какви средства се покрива същия?“, допълни Янчева.

Кметът опроверга изказването на Янчева, че община Благоевград извозва отпадъци в Костинброд.

„Срокът за изграждане на депо за неопасни отпадъци, тече от датата 18 март 2018 година. Срокът за изпълнението е прекъснат два пъти, крайната дата за завършването е 18.12.2018 г. Размерът на заплатените до 31.08.2018 г. суми, свързани с транспорта и депонирането на смесените битови отпадъци, е в размер на 1 140 826 лв. Разходите са покрити от средствата, събрани от такса „битови отпадъци“ за 2018 г.“, допълни заместник-кметът по икономика и финанси Иво Николов.

Повече за дебатите относно депото, вижте във видеото.

Comments

comments