Национална научна конференция на тема „Човекът: рационални концепти и морални дилеми“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

DSC_1920


Югозападният университет „Неофит Рилски“ бе домакин на национална научна конференция на тема „Човекът: рационални концепти и морални дилеми“. Събитието бе организирано от катедра „Философия“ и Центъра по философия и психоанализа.
Ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков откри форума и приветства гостите. Приветствие към участниците отправи и деканът на Философския факултет проф. д-р Борис Манов.
В двудневната конференция участваха проф. д-р Иван Камбуров и проф. дфн. Желязко Стоянов от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Ивайло Димитров и доц. д-р Кристиян Енчев от Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Доклади представиха и преподавателите от Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Георги Донев, проф. дн. Валентин Канавров, доц. дн. Вяра Николова, доц. д-р Майя Георгиева, гл. ас д-р Силвия Кръстева, гл. ас д-р Георги Величков и ас д-р Невена Крумова. Разработки по темата представиха студенти от Философския факултет и докторантите Иво Минков, Илиана Илиева, Любомира Стоянова и Любомира Димитрова.
Научното събитие стартира с доклада на проф. д-р Камбуров, който засегна проблема за човека според будизма в процеса на квантовата теория, след него доц. Донев представи възможностите на формите на концептуализация. Проф. дфн. Желязко Стоянов говори за проблемите на психоисторията и идеите на Фройд. Доц. д-р Ивайло Димитров представи проблема за способния човек в Кантовите лекции по метафизика. Доц. д-р Кристиян Енчев акцентира върху проблематичността на фикционалите персонажи и възможности за конструкти, модели и деонтични модалности свързани с техния концептуален потенциал. Доц. д-р Майя Георгиева говори за проблематичното разбиране субективност и субектност. Гл. ас Силвия Кръстева обърна внимание на проблема за човешките ценности и пирамидата на базовите потребности на Маслоу. Докладът на доц. дн. Николова постави въпроса „Моралът – артефакт ли е?”.
Основните темите на конференцията породиха дискусии за интердисциплинарните връзки между философия, психоанализа, психология, физика и биология и пресечните им точки в търсене на отговор на въпросите: „Има ли универсални ценности?“; „Моралът, артефакт ли е?“, „Какво е човекът?“.

Comments

comments