МВР с превантивни мерки, по повод предстоящото откриване на ловния сезон

мвр

На 5-и октомври се открива ловният сезон 2019/2020 г. за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня. По този повод сектор „Контрол на общоопасните средства“ в ГД „Национална полиция“ инициира извършването на инструктажи на ръководителите на дружинките по места от  съответните областни дирекции на МВР и СДВР. Целта е още веднъж да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.

От извършения анализ сектор КОС-ГДНП извежда най-честите причини за допуснати предишни инциденти :

–  стрелба по шум или неясно видима цел;

–   използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

–  неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;

–  самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

–  употреба на алкохол и упойващи вещества.

Това е поводът ГДНП да напомни в началото на новия ловен сезон някои от основните правила за безопасно поведение :

Участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;

Стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;

Стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.

Comments

comments