МРРБ предлага общинските центрове с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по ОПРР

8148969ef75f892ecf929fd4acf8f06ab8e1512f

Според националната дефиниция общинските центрове с население под 30 000 души са бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони, а всички надвишаващи този показател  – на регионалната програма

Предвиждаме всеки един от шестте района за планиране от ниво 2, да разполага с бюджет за финансиране на проекти през новия програмен период (2021-2027г). Той ще бъде с възможност за осигуряване на средства за взаимно допълващи се инвестиции в различни сектори, които имат общ ефект върху територията и добавена стойност за икономическото развитие.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която проведе среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България. Срещата бе по инициатива на сдружението и в нея се включиха изпълнителният директор– Силвия Георгиева, кметът на община Троян – Донка Михайлова, кметът на община Карнобат – Георги Димитров, кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов, кметът на община Гоце Делчев – Владимир Москов, кметът на община Свиленград – Анастас Карчев и кметът на община Харманли Мария Киркова. 

Зам.-министър Николова обясни, че бюджетът ще бъде формиран чрез ресурс, предоставен от всички оперативни и секторни програми – за регионално развитие, за развитие на селските райони, околна среда, човешки ресурси, иновации и конкурентоспособност, образование и наука, електронно управление. По този начин ще осигурим на всички населени места достъп до европейско финансиране.

Заместник-регионалният министър подчерта, че приоритет на българското правителство е в новия програмен период фокусът на интервенции с европейски средства да е върху цялата територия на страната, а чрез предложения модел ще се възползваме максимално от европейските програми, ще обхванем по-голяма част от населението, ще бъдем по-гъвкави в инвестициите и с повече възможности да постигнем по-високо развитие.

С представителите на местната власт зам.-министър Николова обсъди и възможностите за промяна на критериите, по които териториите се делят на „селски“ и „градски“ и получават финансиране, съответно от програмата за развитие на селските райони и програмата за развитие на регионите.

Според националната дефиниция всички общини, чиито  центрове са с население под 30 000 души са бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони, а всички надвишаващи този показател  – на регионалната програма.

Зам.-министър Николова посочи, че по предложение на МРРБ в преговорния процес се обсъжда вариант за намаляване на този критерий и допустими бенефициенти на програмата за регионално развитие да са общините, чиито центрове са с население над 20 000 души. Един от аргументите е тенденцията за намаляване на населението. По този начин се търси баланс на подкрепата между брой населени места и обхват на територията в двата източника на финансиране.

В допълнение, в обхвата на програмата се предвижда да бъдат включвани целите територии на общините, не както досега само градските центрове.

„За да нямаме „бели петна“ направихме много голяма крачка, обединявайки възможния ресурс за финансиране на проекти в районите от ниво 2, давайки възможност за по-голямо икономическо развитие на градовете с различни мерки. Общините –малки, средни и големи, ще могат да се  кооперират и съвместно да направят  концепция, ориентирана с фокус към икономическото развитие на определена целева територия, което открива много повече възможности спрямо изминалите два програмни периода“, коментира още зам.-министър Николова.

Тя информира кметовете, че около края на месец март ще бъдат представени   окончателен проект на новата  програма за развитие на регионите, както и допълнителни указания за подготовка на концепции, на база на които и местните власти ще могат да започнат подготовка на проектни идеи.

Дискусията и диалогът с  местните власти ще продължи за намиране на най-балансираното решение за обхват на територия с ефект изпълнението на регионална политика на страната.

Comments

comments