МОСВ и ГДПБЗН подписаха договор за мерки за защита от бедствия

img_3279

Подписи под документа положиха министър Нено Димов и главен комисар Николай Николов

 Договор за надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реакция на рискове от природни бедствия подписаха днес министърът на околната среда и водите Нено Димов и главен комисар Николай Николов – директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Проектът предстои да се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР и се финансира изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Размерът на инвестицията е за 20 млн. лв., а срокът за изпълнението му е 48 месеца.

Дейностите, разписани в проекта, са насочени основно към оптимизиране на превенцията, готовността и реакцията при наводнения и свлачища, както и извършване на анализи и оценки на различните рискове. Предвидено е да бъде изготвено предложение за Национален план за управление на риска от бедствия, който ще отчита вероятните въздействия на промените в климата и стратегията за адаптация към тези промени.

Основна дейност в проекта е интегрирането на различните информационни локални системи, подпомагащи ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища, в една обща платформа. Тя ще осигурява своевременна и коректна информация към отговорните звена и органи на изпълнителната власт. Така те ще имат готовност за бърза оценка и анализ на ситуацията при предстоящо наводнение, свлачище или друго природно бедствие.

В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения за представители на различни структури, като целта е да се подобри способността за вземане на навременни и адекватни решения за ограничаване на последиците от бедствия. Предвидено е техническо обезпечаване на националния и регионалните оперативни центрове към ГДПБЗН с 64 мобилни комуникационни системи и 1024 комплекта лични предпазни средства.

Comments

comments