Mария Габриел: Борбата с тероризма означава и предотвратяване на радикализацията

Евро-средиземноморското сътрудничество в областта на превенцията на радикализацията и дерадикализацията беше във фокуса на заседанието на Работната група Евромед, председателствана от зам.-председателя на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в нея Мария Габриел. Позиции по темата споделиха Н.Пр. Менуар Алем, посланик на Мароко към ЕС, Петър Брорсен, директор „Външни отношения и Европа“ в Европейския институт за мир и Махди Абдил, старши анализатор в Европейския институт за мир.

При откриването на дебата, Мария Габриел подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството със Средиземноморието за борба с тероризма и радикализацията. „Държавите членки на ЕС и средиземноморските страни са изправени пред един и същи проблем – радикализация на много от гражданите, които биват привличани от терористичната организация ИДИЛ. Това безспорно е общо предизвикателство, което трябва да преодолеем чрез усилия за предотвратяване на радикализацията и засилване процеса на дерадикализация за напускащите ИДИЛ“, подчерта зам.-председателят на Групата на ЕНП.

Посланикът на Мароко наблегна на причините за радикализацията както от геополитическа, така и от идеологическа гледна точка. Той призова за многостранен подход, изтъквайки необходимостта от борба с тероризма от идеологическа гледна точка. “Ислямът не е тероризъм. Демонизирането на мюсюлманските общности в Европа ще бъде като подарък за ИДИЛ. Ако екстремистката интерпретация на исляма се разпространи и превърне в терористична организация, това ще се дължи на предоставената възможност от не напълно съвършените западнодемократични държавни устройства и от липсата на дебат сред мюсюлманите“, заяви Н.Пр. Менуар Алем.

Петър Брорсен и Махди Абдил от Европейския институт за мир представиха първите резултати от работата си относно радикализацията. Те подчертаха необходимостта от по-активен диалог между мюсюлманите и западните общества на местно ниво, отчитайки положителната роля, която частните компании, бизнесът и студентската мобилност биха могли да изиграят. „Интервютата с радикализирани хора показаха, че ЕС трябва да работи за предоставяне на алтернатива на насилствения екстремизъм, на възможности за изразяване на разочарование и несъгласие, както и задаване на перспективи за младите хора от мюсюлманските общности, които живеят в Европа”, отбеляза Брорсен.

В рамките на дискусията Мария Габриел наблегна също на ключовата роля на жените в предотвратяването на радикализацията, по-специално в мюсюлманските общности. Тя привлече вниманието и към значението на интернет и социалните медии като средство за достигане до младежите, които са уязвими към радикализация.

Comments

comments