Люксембург – повечето автомобили на глава от населението в ЕС

Ana Maqueda_European Union

Сред държавите-членки на ЕС с най-високи „ставки на моторизация“, т.е. леки автомобили на 1000 жители, има няколко по-малки държави. През 2017 г. Люксембург (670 леки автомобила на 1000 жители) оглави списъка (обаче тази цифра може да бъде повлияна от трансгранични работници, използващи служебни автомобили, регистрирани в страната). Следват Италия с 625 автомобила на 1000 жители, Финландия (617 автомобила), Малта (613 автомобила) и Кипър (609 автомобила).

През 2017 г. най-голям брой регистрирани леки автомобили се наблюдава в Германия с 46 милиона автомобили. След това Италия (37 милиона коли: 2016 г.) и Франция (32 милиона коли). През петгодишния период от 2013 до 2017 г. се наблюдава силен ръст на броя на регистрираните леки автомобили в няколко държави-членки.

Най-висок растеж през този период е отчетен в Словакия (18%), следвана от Чехия и Португалия (17%), Естония (15%), Малта и Унгария (по 14%).

Comments

comments