„Люлин“ става част от „Струма“, пътят Калотина – София става магистрала „Европа“

768x432 (12)

АМ „Люлин“ става част от АМ „Струма“, а пътят Калотина – София ставамагистрала „Европа“, която ще включва и Северната скоростна тангента.Това епредвидено в решение на Министерския съвет, с което се утвърждавасписъкът на републиканските пътища и се приема списъкът на пътищата отрепубликанската пътна мрежа, за които се плаща винетна такса.

Автомагистрала „Люлин“ се присъединява към „Струма“ поради малката сидължина – 19,6 км, и факта, че се явява естествено начало на определеното за АМ„Струма“ трасе. Така участъкът „София – Перник“ става част от пътя „София – Перник -Дупница – Благоевград – Симитли – Кресна – Сандански – граница Гърция“.

На 15 ноември 2018 г. беше подписан договорът с избрания изпълнител заизграждане на 14,5 км от трасето на пътя Калотина – София в участъка от граничнияпункт до пътен възел „Драгоман“, като проектът предвижда и изход към интермодалентерминал Драгоман. Предстои подписване на договор и за още един участък от него -между Драгоман и Сливница. С модернизацията на пътя между границата с РепубликаСърбия и София ще се подобри свързаността на страната със западната ни съседка. Такаще се намали времето за пътуване и ще се повиши пътната безопасност по трасето.

С правителственото решение мостът на р. Дунав в посока Русе – Гюргево зачастта на територията на Република България се определя за съоръжение, за което сесъбира такса за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища, съгласноразпоредбата на Закона за пътищата, аналогично на сегашното положение.

Изменението в списъка на републиканските пътища се прави поради множествотонастъпили промени, свързани с въвеждането в експлоатация на нови пътни отсечки,които са част от републиканската пътна мрежа на страната, или отпадане на трасета от нея.

Изменението в наименованията на магистралите може да бъде видяно в следващата таблица:

tablica

Comments

comments