България е на 51-во място от 140 страни в Доклада за глобалната конкурентоспособност

index

България заема 51-ва позиция от общо 140 държави в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година, известен като „Докладът за Давос“.

Класацията водят САЩ, следвани от Сингапур и Германия. За България – водещият  бранш за развитието на индустрията са дигиталните услуги. Там сме  на 30-о място. Следват „Способност за иновации“ – където страната ни се нарежда на 48-о място. Добри са оценките за „Пазар на труда“, където сме на 50-о място и „Макроикономическа стабилност“ –  52-ро място, отчитат експертите.

Изоставането е по показателите „Институции“ и „Човешко здраве“ България е на 70-а позиция. При показателите „Образование и умения“ и „Размер на пазара“ страната ни е на още по-задни позиции в класацията.   По показателя „Защитата на правата на собственост и интелектуалната собственост сме  на 118-о място, „Организираната престъпност“  – на 116-то място, сочи докладът. Назад сме и по показателя „Лесно наемане на квалифицирани работници“ България – 122-ро място, по „Обхват на обучение на персонала“ – 118-о място, а по „Умения на завършващите образование“ – се нареждаме на 101-во място.

По отношение на фактора „Инфраструктура“ България заема 58-а позиция, което е относително благоприятна оценка, но в  същото време по показателя „Качество на пътищата“ нашата страна е на 90-о място, сочи Докладът за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година.

Глобалният доклад за икономическо развитие се публикува редовно от 1979 година, а България е включена в класацията за първи път през 1999 година./БНР/

Comments

comments