Коя е общината с най-висока заплата в България?

12345

Коя е общината с най-висока средна заплата в страната? Това е въпрос, на който няма как да намерите моментален отговор. Причината е, че данните за наети и заплати на ниво община у нас не се публикуват, а трябва изрично да се поискат от Националния статистически институт“, пише  в коментар Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

На сайта на Института е публикувана интерактивната карта със заплатите по общини за 2017 година и е направено уточнението, че данни за общинските заплати през 2018 година все още не са налични.

Основният извод: общините с най-висока средна заплата в България не са големите областни центрове

Лидерите по заплати са сравнително малки общини, в които има много големи работодатели – обикновено в енергетиката или добивната промишленост. Тези големи компании дават високи заплати и в същото време доминират тотално местния пазар на труда, тоест голяма част от работещите на територията на общината работят именно в тях. Това е толкова силно изразено в община Мирково, че това е единствената община за която нямаме данни за средна заплата, тъй като данните са конфиденциални.

Най-високата средна заплата в България за 2017 година е регистрирана в община Челопеч 2 178 лева.  Обяснението е в наличието на голяма добивна компания там. След това са Козлодуй, с ядрената централа – 1 790 лева средна заплата за общината, Раднево и Гълъбово, с големите компании в енергетиката, със средни заплати, съответно 1 657 лева и 1 610 лева. Веднага след тях са Пирдоп – с 1 562 лева. средна заплата (отново наличие на голяма добивна компания) и Девня – с 1 442 лева. средна заплата (силно изразен индустриален профил).

Столицата София се нарежда на 8-о място през 2017 година със средна заплата от 1 433 лева. За разлика от много други икономически класации, тук община София няма как да бъде лидер, тъй като икономическият профил на столицата е много разнообразен и макар заплатите да са високи, те не могат да догонят средните нива на заплащане в някои малки общини, където огромната част то наетите са в енергетиката или добивната промишленост. Веднага след София в класацията идва Панагюрище (9-о място) със средна заплата от 1 285 лева през 2017 година. Отново пример за община с голяма добивна компания, която излиза в челото. Другите примери в топ 20 вече включват общини с индустриален профил – обикновено близо до големия град и с развита индустриална зона. Такива са Костинброд, Елин Пелин и Божурище –  в близост до София, Суворово, Аксаково и Белослав – до Варна и Марица – до Пловдив. Всички тези общини са със средна месечна заплата в рамките на 1 000 – 1 200 лева  за 2017 година.

Разликите между Северна и Южна България също могат лесно да се видят.

На юг се формират центрове с по-високи заплати около София и Пловдив, а на следващо ниво и около Стара Загора и Бургас. Центрове, които са добре свързани и реално могат да си влияят положително. Към тези големи градове прибавяме и добивната промишленост в малките общини в Средногорието.

На север единственият център на високи заплати около голям град е Варна. Другите примери, като Севлиево и Летница са хубави, но те не могат да повлияят в по-голям мащаб на картата на север. Това е и един от аргументите, които сме извеждали и преди, за регионалното развитие. Проблемите на север не са просто наличието на обезлюдяващи се общини в Северозападна България, а липсата на силни икономически центрове, които да си влияят взаимно. Някои от големите градове на север като Плевен, всъщност губят хора и не предлагат високи заплати.

Къде се нареждат общините от Благоевградска област?

Всъщност ако се вгледаме в картата, ще видим, че по-голям клъстер от общини с ниски заплати може да бъде намерен и на юг, особено около Благоевград, сочи анализът на ИПИ. Преди година имаше дискусия защо заплатите в област Благоевград са толкова ниски и сравними с тези в област Видин. Общинската карта дава ясен отговор. В община Благоевград заплатите не са чак толкова ниски, но ситуацията в съседните по-малки общини е силно влошена. По-малко от 1/3 от работещите в област Благоевград работят в областния център. Всички останали са в съседни общини, където заплатите са сред най-ниските в страната.

Подреждането на общините в областта по низходящ размер на средната брутна работна заплата за 2017 година:

1.Благоевград  – 809 лева

2.Разлог – 678 лева

3.Банско – 676 лева

4. Хаджидимово – 672 лева

5. Гоце Делчев – 666 лева

6.Кресна – 650 лева

7.Сандански – 647 лева

8. Гърмен   – 641 лева

9.Петрич – 614 лева

10. Сатовча – 612 лева

11. Белица – 611 лева

12.Симитли  – 604 лева

13. Струмяни – 589 лева

14. Якоруда – 579 лева

Източник: ИПИ

 

Comments

comments