Кой ще получи повече пари от бюджета за 2019 година?

Budget_zaGrajdanite-01

Кой ще получи повече пари от бюджета за 2019 година? От публикувания днес проект за бюджет за 2019 година на Министерството на финансите,  става ясно, че приоритетите са социалната политика, образованието, отбраната, политиката по доходите и по-справедливите субсидии за общините.

В сферата на социалната политика са предвидени 50% повече спрямо средствата през 2018 година за целеви помощи за отопление. Предложени са  обещаните 150 млн. лева за хора с увреждания.  Предвидени са 7 млн. лв. във връзка с въвеждането на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, като размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева.

Предлага се размерът на минималната работна заплата от 510 лв. да нарасне на 560 лв. от 1 януари 2019 г.,  на  610 лв. от 1 януари 2020 г. и 650 лв. от 1 януари 2021 г.

Общо за увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера е осигурен един милиард допълнително, като една трета от парите – 330 млн. лв. – са за заетите в образованието. Средното увеличение е 10% спрямо 2018 г., като за педагогическия персонал е средно с 20% с цел достигане през 2021 г. на удвояване спрямо 2017 г.

Политиката в областта на отбраната предвижда да бъде спазено изискването за достигане на разходите за отбрана до определения процент от БВП, в съответствие с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП, като в бюджетната рамка за 2019 г. общо разходите за отбрана възлизат на 1839,3 млн.  лв., което е 1,58 % от БВП.

С половин милиард са увеличени и субсидиите за общините, но  ще има промени в начина, по който се получава изравнителната субсидия. С нея 19 големи общини ще останат без тези средства, а те ще бъдат пренасочени към по-малките общини, където има по-малък потенциал за увеличение на данъчните приходи.

С преходните и заключителни разпоредби се узаконява преминаването на Националния институт по метеорология от БАН към Министерството на образованието.

Пенсионерите няма да имат право да работят като държавни служители – е предложено в преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за догодина. Изключение ще бъде направено за хората, назначени по законите за МВР и Министерството на отбраната.

С друго предложение се прави актуализация на тазгодишните бюджети на МВР и Министерството на правосъдието, като се осигуряват още пари за полицаите и за служителите в затворите.

Comments

comments