Какво трябва да знае бизнеса за свободния пазар на електроенергия?

От 1 октомври 2021 бизнесът в България има свободата да избира доставчик на електроенергия на базата на цена и качество на услугите, прозрачност, сигурност и не на последно място партньорство със съответния доставчик. Предимствата на свободния пазар са много и вече могат да бъдат открити в предложенията на търговци, които бързо реагират на либерализацията и разработват услуги, ориентирани към клиента и съобразени със специфичните изисквания на свободния пазар. Добър пример за това е ТОКИ – първата напълно дигитална услуга за предоставяне на електроенергия в България. 

 

Уви, много малко от фирмите в България знаят за тази възможност и разбират важността от избора, който им е даден.

Какво е свободен пазар на електроенергия?

Според поправка в Закона за енергетиката от 2020 г. всички небитови (стопански) потребители, присъединени към мрежата с ниско напрежение, трябва да изберат търговец, от който да купуват електроенергия по свободно договорени цени. В България към момента има 50 лицензирани от КЕВР търговци. Регулаторът е разработил и информационната платформа, където хората могат по-лесно да се запознаят с тях и различните оферти.

 

Доставката на фирмите, които все още не са сключили договор с търговец на свободния пазар, се поема автоматично по закон от Обществените доставчици (EVN, EnergoPro, CEZ и Златни Пясъци) по типови договори и цени утвърден от КЕВР, но само до 30 юни 2021 г. След тази дата всички фирми, които продължават да не са сключили договор с избран от тях търговец или ако по някаква причина търговеца спре да им доставя електроенергия, преминават автоматично към Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Според законодателството в ролята на ДПИ влизат отново Обществените доставчици, но цените в този случай са още по-високи от пазарните – до около 30%.

 

Промяната в законодателството не касае битовите потребители, които засега нямат задължение да излязат на свободния пазар на електроенергия. За тях цената на тока се определя веднъж в годината от регулатора (КЕВР) и обикновено е под пазарните цени. Това означава, че за момента битовите потребители нямат финансова изгода да преминат към свободния пазар, но могат до го направят, ако желаят поради други причини (например, защото искат да купуват зелена електроенергия или заради по-добро обслужване).

Кои са предимствата на свободния пазар на ток?

Както е известно, в световен мащаб пазарният принцип на свободната конкуренция повишава качеството на всички услуги.

Конкурентни цени и прозрачност на условията

Когато има голям избор, фирмите се състезават да спечелят клиента, а един от водещите критерии за избор на търговец, разбира се е цената. Колкото повече конкуренти има на пазара, толкова по-силен е стремежът на всички да дадат по-добри условия за доставка на електроенергия.

Повече и различни абонаментни планове 

Разнообразието от фирми предполага и разнообразие от оферти. Така клиентите ще имат възможност да открият точно онази услуга, която най-точно отговаря на техните изисквания, независимо дали това означава възможност да купуват 100% зелен ток или по-гъвкави условия на плащане.  

 

На пазара вече се очертават няколко основни подхода при формирането на абонаментните планове:

  • Абонаментен план с фиксирана цена за срока на договора
  • Абонаментни планове, при които търговеца доставя електроенергия според цените на Българска независима енергийна борса (БНЕБ). В този случай клиентите плащат надбавка, която може да бъде фиксирана или да се определя според потреблението на клиента. 
  • Абонаментен план с цена, която може да бъде променяна, но при определени условия, например не повече от веднъж на тримесечие или да варира с не повече от определен %
  • Някои търговци могат да предложат абонаментен план за електроенергия с произход от изцяло от ВЕИ мощности

По-модерни услуги

Модернизирането на доставката на електроенергия може да помогне на фирмите да разберат по-добре и да управляват по-лесно разходите си за електроенергия. Тези нови възможности се дължат на подобрени информационни и комуникационни технологии. Когато на пазара се появят доставчици, готови да направят нужните инвестиции, това ще даде възможност на клиентите да следят по-добре качеството на услугата и ще подобри комуникацията между крайните потребители, доставчика и компаниите, стопанисващи електропреносната мрежа.

 

За да се убедите, че подобни предимства наистина са достъпни е достатъчно да разгледате офертите, на някои от по-динамичните търговци, които вече предлагат добавена стойност за клиентите си. Платформата ТОКИ например, е разработена специфично за нуждите на малкия и среден бизнес, както и за големи потребители и физически лица. ТОКИ предлага иновативни продукти, които до скоро не са били достъпни за потребителите на българския пазар, включително опцията за доставка на зелена електроенергия със сертификати, гарантиращи произхода от изцяло възобновяеми източници.

 

Как да сравним офертите

 

Естествено, цената на услугата е най-важният фактор, по който да сравните различните оферти. Цената, която клиентите могат да сравнят най-лесно, е цената на активната енергия. Все пак освен тази цена, във фактурата за електроенергия се включват и няколко регулаторно определени такси и данъци. Ако търговецът е отговорен и клиентски ориентиран, би следвало да даде подробна информация на потенциалните си клиенти както за цената на активната енергия, която той предлага, така и за всички останали компоненти, които ще бъдат включени в крайния разход.

Задължително е клиентите да са запознати добре с условията по договора, особено в частта с неустойки и срокове. Всеки доставчик предлага различни условия, като някои са по-гъвкави и клиентски ориентирани, други предлагат договори, които не са достатъчно ясни за крайния потребител. Освен конкретните и ясни условия по договора, представени на разбираем език, е добре клиента да се увери, че съответната фирма доставчик има необходимия лиценз от КЕВР, както и че притежава нужния опит на пазара. 

Клиентското обслужване е не по-малко важно от всички останали фактори. Редно е клиентите да бъдат обслужвани с внимание и да им бъде оказано съдействие относно всички процедури по прехвърляне на партиди, както и да имат подкрепата на доставчика по-време на сключване на договора и за всички непредвидени ситуации, които могат да възникнат и при двете страни.

Изберете доставчик още днес!

Ако сте готови да направите своя избор на търговец на електроенергия на свободния пазар, можете да разгледате плановете за доставка на ток на ТОКИ.

Екипът на компанията е на ваше разположение и ако имате нужда от допълнителна информация.

 

Comments

comments