Какво кара българите да емигрират?

 

 

 

магистрала1

Какво кара българите да емигрират и какво е отражението на трудовата миграция върху родната икономика? – отговорите търсят в съвместно изследване  Фондация „Фридрих Еберт“, клон България и Институтът за икономика и международни отношения.

Националното представително социологическо проучване „Трудова миграция“,  направено по поръчка на Фондация „Фридрих Еберт“  от агенция „Сова Харис“ в периода 1-8.09.2018 година  сред 1000 респондента на възраст от 18 до 64 г., показва, че: Основният източник на доходи за 83% от изследваните лица е доходът от трудова дейност в България; 5,3% имат доходи от трудова дейност без трудов договор; 4,5%   получават и помощи за отглеждане на дете; 3% получават помощи от социални плащания; 3% имат доходи от дивиденти, наеми и други. Приблизително 22% заявяват, че свободно владеят чужд език.77% заявяват, че не одобряват мерките за привличане на работници от трети страни, а 23% ги одобряват. 15% от интервюираните заявяват, че имат над 6 месеца опит от работа в чужбина, от тях 54% обмислят отново да си потърсят работа извън България. На въпроса „Обмисляте ли временно или трайно да си потърсите работа в чужбина“ 23% отговарят положително, като при тези на възраст от 18-30 години положителните отговори са 32,8%; 31- 40 г. – 25,7%; 41-50 г. – 20,6%; 51-64 г. – 14,6%.

Данните сочат, че по отношение на пола 64% от имащите намерение да потърсят работа в чужбина са мъже. 62% от възнамеряващите са със средно образование, 60% са на възраст 18-40 г., а 80% живеят извън столицата.

Основните причини за търсене на работа в чужбина са по-високото заплащане /95%/, по-добрата социална система /50%/, по-доброто здравеопазване /40%/ и други.

30% от възнамеряващите заявяват, че ако си намерят работа, първо ще опитат и след това ще решат колко време да останат. Около 25% желаят да останат в чужбина за период до 5 години; около 20% – за период 5-10 г. ; 10% – над 10 г. ; 6% – до пенсиониране; 2% – завинаги; 6% не могат да преценят.

34% са готови да заминат на работа в чужбина без предварително подписан трудов договор. 85% биха потърсили работа в ЕС и само 1% – извън ЕС.

38% от участвалите в проучването не биха търсили работа в чужбина ако получаваха заплата между 1000 и 2000 лв. ; 36% – между 2000 и 3000 лв. ; 14% – до 1000 лв. ; 10% – над 3000 лв. Само 1% заявява, че няма заплата, която да ги мотивира да останат в България.

Comments

comments