Как брат на ексдепутат от ДПС печели поръчки за милиони в област Благоевград и коронасубсидии за стотици хиляди

Три улици в Якоруда  се ремонтират за над 830 000 лв. с ДДС от софийската фирма “Техно енерджи”, която през септември 2021 г. печели обществена поръчка:  „Рехабилитация на улична мрежа в град Якоруда“, открита с Решение № F130264 с уникален номер в РОП на АОП 00616-2021-0010. Общата дължина на подлежащите на рехабилитация участъци е 1 373.94 м.

Накратко, 1.4 км. ще струват значителната сума от 830 хил. лв., или  около 592 лв. за 1 м., или 5928 лв. за 10 м. ремонтиран участък.

 

Фирмата печели обществената поръчка като успява да пребори 2 конкурентни дружества. Едно от тях е отстранено още на етап “техническо предложение”, тъй като според комисията не отговаря на предварително обявените условия.

 

До последния етап “Ценово предложение” достигат “Техно енерджи” ООД и “„Галчев Инженеринг“ ЕООД.  И макар, че предложението на “Техно енерджи” ООД е със 70 000 лв. по-високо, комисията определя фирмата за избран изпълнител, като получила повече точки на “техническото предложение”,  с комплексната оценка 95.05 точки.

 

Интересен факт е, че “Галчев инженеринг” ЕООД дават и по-дълъг гаранционният срок за изпълнени строителни и монтажни работи и съоръжения на обекта, но въпреки това комисията им дава оценка 53,3 точки, срещу 100 точки за конкурента и последващ победител.

 

“Абониран победител” в малката община

 

Това не е първата поръчка, която фирмата печели в Якоруда, през 2019 год. “Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник”, на стойност 3 747 884.32 лв. също е възложена на “Техно енерджи” ООД. Строителството се осъществяваше с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съгласно сключен между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Първа копка на проект: Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник”
Първа копка на проект: Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник”

През 2016 г. фирмата печели и поръчка за ” Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„, на стойност 3 420 000 лв.  без ДДС.

 

Срутено скеле по време на саниране и куп нарушения

Срутеното скеле в Благоевград през 2017 г.
Срутеното скеле в Благоевград през 2017 г.

В Благоевград фирмата е печално известна, защото през 2017 год.  скелето и се срути при саниране на 14-етажен блок на ул. “Иван Шишман” №16, който бе най-скъпоструващият по Програмата за енергийна ефективност. 

 

Тогава се оказа,че фирмата започнала работа преди да получи строителна линия. Това бе установено при проверката на ДНСК след инцидента на 6 юни 2017 година, при който като по чудо не пострадаха работници. Софийската строителна фирма “Техно-енерджи” ООД е предприела саниране на сградата без наличието на задължителните протоколи за строително-монтажни работи, в това число и на строителна площадка.

 

Като възложител на обекта по Националната програма за енергийна ефективност бе наложена имуществена санкция на община Благоевград от 1000 лв.

От Общинската администрация твърдяха, че гл. архитект Васил Тинчев е издал строителното разрешение на 18 май 2017 г., но ремонтните проекти не са предадени на изпълнителя към датата на акта за констатирани нарушения – 12 юни, т.е. фирмата е действала прибързано и на своя глава е започнала работа, без да изчака да получи разрешението.

Договорът с община Благоевград
Договорът с община Благоевград

1 256 911 лв. бяха отпуснати за санирането на сградата на софийската строителна фирма, която е собственост на Хюсен Кулов. Нарушения бяха установени и при проверката на Инспекцията по труда в Благоевград. Наетите от софийската фирма за санирането работници – роми от Пловдив, бяха без трудови договори.

 

Кой обаче стои зад „Техно енерджи”? 

 

Икономическия подем на фирмата, както и добронамереното отношение на редица общини в област Благоевград към нея, никак не е случаен. Съдружник и управител в него е Хюсеин Кулов.

 

Кулов е брат на бивш депутат от ДПС и бивш зам.-министър на екологията Фатме Илияз. Наша справка показва, че Илияз е била фактор в ДПС – член на колективния орган на управление на партията. Илияз е била и нещатен сътрудник в парламента на депутата от Движението за права и свободи – Четин Казак.

Фатме Илияз
Фатме Илияз

Освен роднинска, Фатме Илияз и Хюсеин Кулов имат и бизнес връзка. Те са съдружници в компанията „Био Трий”, където притежават съответно по 20% и 25% от капитала на дружеството. Адресът на управление на дружеството се намира на столичната улица „Илиянско шосе” № 8. На същия адрес е регистрирана и „Техно енерджи”, която одитори през 2016 год. свързват с обществените поръчки в Медицинския университет за над 26 млн. лева.

 

Коронасубсиди за  “Техно енерджи” ООД

 

Въпреки, че фирмата е спечелила милиони от обществени поръчки през последните години, “ Техно енерджи” ООД е сред първите одобрени и получили субсидии за справяне с коронакризата. Според регистрите над 400 000 лв. е получило дружеството от май 2020 год. до момента, за да преодолее трудностите, свързани със загуби в следствие на кризата, макар, че за същия период е спечелило и 30 обществени поръчки, на обща стойност 19.7 млн. лв., според АПИС регистър.

 

 

 

Разследването е реализирано по проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград “ на Фондация „Блулинк“ , изпълняван в сътрудничество с Асоциация за свободни медии, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Асоциацията за свободни медии и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Comments

comments