Андрей Новаков поема оценката на плана „Юнкер“ и предлагането на мерки за намаляване на бюрокрацията в еврофондовете

„България има не само възможност да финансира инфраструктура чрез ЕФСИ, но и иновации. Оценката на плана „Юнкер“ е важна, за да се отчетат успехите и да се подобри подходът към нови проекти“. Това заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, след като бе избран да работи върху оценката на плана „Юнкер“ и ключовия за него Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Това се случи по време на заседание на работната група от ЕНП по доклада в Страсбург. Новаков е част от група съдокладчици по досие за напредъка в програмен период 2014-2020г. Той ще работи и върху мерки за намаляване на бюрокрацията при кандидатстване, управление и контрол на евросредствата.
Според евродепутата, на първо място е необходимо да се сравнят резултатите на плана „Юнкер“ до момента с регламента, чрез който е създаден инструментът. Най-съществените за България интереси касаят допълнителна подкрепа от страна на Комисията и Европейската инвестиционна банка с цел успешни български проекти.
„България бе една от първите държави в ЕС със споразумения по ЕФСИ в подкрепа на малките и средните предприятия. Вече имаме две такива споразумения, но бих искал да успеем и с голям проект и именно това трябва да имаме като цел“, допълни Новаков.
По данни към месец март ЕФСИ се очаква да финансира 54 големи проекти и 150 споразумения за финансиране в 22 държави-членки на ЕС. Много от проектите вече са одобрени за финансиране, а общата стойност на проектите и споразуменията се очаква да достигне 10.6 млрд. евро.

Comments

comments