Голям супермаркет в Благоевград санкциониран от РЗИ за струпване на клиенти, обжалва глобата от 500 лв.

Супермаркет на голяма търговска верига в Благоевград е бил санкциониран с 500 лв. от РЗИ заради неспазване на противоепидемичните мерки, наложени заради пандемията от Ковид-19. Конкретната причина за наложената имуществена санкция е струпване на хора на входа и на гишето за информация, с което е нарушена заповед на здравния министър за спазване на дистанция не по-малка от 1,5 м. Нарушението е установено при проверка на здравните инспектори, които съставили акт на представителя на дружеството, въз основа на който директорът на РЗИ – Благоевград д-р Калоян Калоянов издал наказателно постановление.

При последвалата жалба в Районен съд санкцията е отменена с мотива, че при квалификацията на нарушението не е посочена относимата към него разпоредба на чл. 209 а, ал. 1 от Закона за здравето, което е съществено процесуално нарушение.

РЗИ оспорили съдебното решение пред Административен съд – Благоевград. От страна на частната фирма и Окръжна прокуратура е изразено становище, че касационната жалба на РЗИ е неоснователна.

Административният съдия Иван Петков обаче е на противоположно мнение. Според него жалбата е основателна, тъй като в наказателното постановление на директора на РЗИ няма непълнота, а решението на РС – Благоевград е неправилно, поради което го отменя. Делото е върнато за ново разглеждане на друг състав, който да събере и обсъди относимите за спора доказателства и в зависимост от фактическите установявания да извърши преценка за законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Тъй като делото не е разгледано по същество, не са присъдени претендираните от РЗИ разноски.

 

 

 

 

Източник:struma.bg

Comments

comments