Участие в „Златен кестен“ Петрич – 2016

Международен музикален фестивал „Златен кестен”

Нова популярна песен Петрич – 2016,
в областта на популярния жанр /поп, рок и др./

„Златен кестен” Петрич – 2016 се организира от:
Община Петрич и НЧ „Братя Миладинови – 1914“,
Под патронажа на Кмета на общината;
Дата: 7 и 8 октомври 2016;
Място: Централен градски площад- Петрич

ФЕСТИВАЛЪТ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР И СЕ ПРОВЕЖДА В КАТЕГОРИЯ:

КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
o В конкурса могат да участват лица навършили 18 години в годината на провеждане на конкурса. По преценка на организаторите, това условие може да бъде пренебрегнато;
o Песните трябва да са създадени в годината преди и годината на конкурса;
o Оценяването е от жури за: музика, аранжимент, текст, изпълнение, сценично поведение;
o Всеки участник допуснат до втори етап на конкурса, представя на живо песента, с която се състезава. Песните могат да са на език по избор, но с цел запазване националната идентичност на конкурса, организаторите и селекционната комисия ще допусне не повече от 50 % от българските участници с песен на чужд език;
o Всеки участник трябва да попълни декларация за авторски права;
o Всеки участник предоставя на организаторите за нуждите на фестивала, правото да заснемат и излъчват, издават и разпространяват изпълнението му и песента;
o Позволено е да се използва собствен музикален съпровод на живо, както и записан акомпанимент на механичен носител ( CD, DVD и USB- флаш памет);
o Времетраенето на всяка песен не може да надвишава 5.00 минути;

Автор на музиката – няма право да участва с повече от две песни;
Автор на текст – няма право да участва с повече от два текста;
Автор на аранжимент – няма право да участва с повече от два аранжимента;
Изпълнител /соло, дует или група/ – има право да участва с изпълнение на една конкурсна песен.
Организаторите си запазват правото на промени в така обявения регламент.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
o Организаторите обезпечават на изпълнителите и един придружаващ ( мениджър или продуцент) хотел. Изключения се правят, за допуснати до участие вокални състави;
o В конкурсната част, пред жури и публика, на 07.10.2016г. ще вземат участие само песните, избрани от селекционната комисия;
o След приключване на конкурса организаторите ще обявят имената на победителите;
o В гала концерта на 08.10.2016г. ще вземат участие отличените песни.
o Срок за подаване на заявките и аудио материалите ( пълен запис на песента, с която се кандидатства пред селекционната комисия ) е 30.09.2015г.
o Адрес за подаване на заявките: България, гр. Петрич 2850, ул. „Ал. Стамболийски“ № 4, НЧ „Братя Миладинови – 1914”, За Международен фестивал „Златен кестен”, категория „Нова популярна песен”
o Телефони за връзка:
o ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЗЛАТЕН КЕСТЕН 2016” – 0895527435
o Илияна Попова, Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, Община Петрич : 0879990771
o Вангелия Тренева, Секретар на читалище НЧ „Братя Миладинови – 1914”, Петрич : 0879088501
o e-mail: zlatenkesten@abv.bg

За правилно подадени документи се считат тези, които са получен в срок на пощенски адрес или на електронна поща и съдържат:
o Заявка по образец;
o Декларация от авторите за съгласие за заснемане и излъчване на изпълняваните песни;
o Декларация за съгласие за заснемане и излъчване от изпълнителя;
o Творческа биография;
o Звуков носител с песента/песните за участие в селекционна комисия

Награди :
Награда на Кмета на Община Петрич
І награда – 1000лв.
ІІ награда – 700лв.
ІІІ награда – 500лв.
Ще бъдат раздадени и допълнителни награди.

• При равен брой точки, между някои от участниците, наградата се дели между двама или повече участници в конкурса, като тогава обявената парична награда се дели по равно между участниците.

Документи за участие може да изтеглите от ТУК.

Comments

comments