Форум гражданско участие проведе среща в Благоевград

Заместник- кметът по европейско развитие и иновации- Дамян Качулски и директор Дирекция „Култура и връзки с обществеността“ към Община Благоевград – Силвия Домозетска присъстваха на  „Гражданска среща“ – Форум Гражданско Участие, което се проведе за втори път в Благоевград.

Инициатори на събитието са Европейската комисия, Европейският парламент и Съвет на ЕС.

На срещата присъстваха още  представители на различни културни институции и граждани, с които бяха обсъдени ценностите и приоритети на ЕС в държавите членки. Бяха поставени акценти върху борбата с климатичните промени, икономика за хората, социална справедливост, равенство и солидарност, между поколенията, дигитална трансформация в ЕС, права и ценности на ЕС, миграция и сигурност, демократични основи и засилване на демократичното управление на ЕС.

Мисията на Форум Гражданско Участие е да работи за обществото, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво. ФГУ е една от най-големите граждански организации, която разглежда актуални въпроси, касаещи развитието на Европейския съюз – така наречената „Конференция за бъдещето на Европа“.

 

Comments

comments