Днес заседава Общинският съвет на Благоевград

6c283f76e3c143bd6928ab64b0e25f59

 

Днес заседава  Общинският съвет в  Благоевград. В предварителиня дневен ред са включени 17 въпроса.

Сред тях –  две питания на общинските съветници  Гергана Янчева, Милан Богдански,  Антон Асиски и  Злата Ризова.

Ще бъде гласувано предложениеза  промяна на бюджета и инвестиционната програма на община Благоевград за 2018 година и изменение на източника на финансиране на част от обектите в инвестиционната програма.

Съветниците ще разгледат и предложение за отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проекта „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване“, изпълняван от Сдружението на Югозападните общини.

Направено е предложение за актуализиране на състава на Обществения съвет за  контрол на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Благоевград.

Предивдено е приемането  на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Благоевград.

Заесданието е насрочено с начален час 9.30. Очакавйте подробности. 

Comments

comments