Директор на училище: Тестването на учениците трябва да е само в понеделник

 

Преди връщане в училище, задължително трябва всички да се тестват вкъщи (учители и ученици), за да има гарантирано здрави деца и учители, които да влязат в училище и да се започне с нулева заболеваемост. Това заявява Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, който е и директор на 119-то Средно училище „Акад. Михаил Арнаудов“ в София. Той поставя редица важни въпроси и възможности, свързани с тестването на учениците, за да може да се върнат в клас.

Ако тестът се прави в училище, всички отново са на едно място, и при положителен тест ще доведе до карантиниране на клас и учител. Ако тестът се прави вкъщи и е положителен, ще се карантинира самото дете и то може да е на обучение в електронна среда от разстояние /ОРЕС/. В училище отговорността за правилното тестване и споделяне на резултата се поема от учителя. Това е поредното му натоварване с несвойствени неща: раздаване на закуски, плод, мляко, мед, тестове, отбелязва Стаматов. Според него при учениците от пети до 12-и клас ще е по-трудно тестването в училищна среда, защото всеки ден са с различен учител за първия час. Логистично е по-адекватно тестовете да се доставят и раздават на родителите от училище.

„При тестване вкъщи няма гаранция, че това ще се прави ежедневно и дали ще се сподели реален резултат. Възможно е родителите да оставят децата сами, без надзор да се тестват“, посочва Стаматов.

Според него тестването трябва да е само в понеделник и така ще се карантинира само положителното дете. „Няма никакъв смисъл да е и в четвъртък, каквато е идеята на Министерството на образованието и науката. Тогава, в четвъртък, при положителен тест на едно дете, според сегашните правила, трябва да се карантинира целият клас, заедно с учителите“, коментира председателят на СРСНПБ. Той акцентира, че е „много важно за онези родители, които не желаят да тестват децата им, училището би могло да им осигури онлайн обучение с редуциран брой часове – 3-5 седмично, и то на групи. Това е техен избор“.

Диян Стаматов поставя и редица ключови въпроси за тестването на учениците: какъв тип ще бъдат тестовете; кой ще извършва тестването и защо; колко често ще бъдат тествани децата; каква организация на процеса ще има при положителен тест – за детето, за класа; къде ще бъдат изхвърляни използваните тестове; как тестовете ще достигнат до училищата; кой ще извършва тестването на деца със СОП; каква организация на учебния процес ще има за тестването и каква – за нежелаещите да се тестват; как ще се реализира тестването на деца от т. нар. уязвими групи; как ще се реализира тестването на извозваните с училищен автобус деца. „Механизмът за тестването трябва да бъде ясен, точен, конкретен и постоянен. Министерството на здравеопазването задължително трябва да се вслуша в експертните становища на образованието, за да бъде успешно тестването“, заявява председателят на СРСНПБ.
 БТА

Comments

comments