Дирекция „НП Рила“, съвместно с ЦЛТРДБ в обща инициатива – разходка в „Парангалица“

Parangalitsa_BR_Visits_RNPD

Дирекция „Национален парк Рила“ и Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград се обединяват в обща инициатива. Състави, участници  в Първи детски фолклорен танцов фестивал „Ритми и багри“ ще направят поход до най- високото дърво и  най- стария резерват в Рила- „Парангалица“.  Инициативата ще се проведе в петък и събота /5 и 6 октомври/. Експерти от Дирекция „НП Рила“ ще се погрижат за децата и тяхната интересна разходка из Национален парк „Рила“, като ще представят биологичното разнообразие и красотата на най-големия национален парк в  България.

„Парангалица“ е най-старият горски резерват в България. В резервата са установени около 290 висши растения, срещащи се в иглолистните гори, в субалпийския и алпийския пояс. В резерват “Парангалица” са съхранени типични местообитания на много животински видове, защитени от закона или включени в Червената книга на България.

Това е поредната обща инициатива между Дирекция „НП Рила“ и Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград  и е в резултат на доброто партньорство между тях.

Parangalitsa_BR_5_RNPD

Comments

comments