„ДГС Първомай” се обединява с териториалното поделение на ЮЗДП в Петрич

От 1 май т.г. двете държавни горски стопанства на територията на Община Петрич се обединяват, като териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие в Първомай се закрива и се присъединява към „ДГС Петрич”. Това става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 26.02.2020 г. Мотивите за обединението са намаляване на административно-управленските разходи, подобряване организацията на работа, както и по-ефективно и качествено изпълнение на заложените горскостопански дейности.

С преструктурирането ще бъде улеснено взаимодействието с останалите общински и държавни ведомства, както и се очаква да бъде подобрено осигуряването на местното население с дърва за огрев. С вливането на „ДГС Първомай“ към „ДГС Петрич“ ще бъде осигурена финансова стабилност, тъй като новосформираното поделение ще стопанисва общо 30878 хектара, а средногодишното ползване на дървесина ще бъде 38933 куб. метра. Обемът и видът на горскостопанските мероприятия ще се запазят, като едновременно с това ще бъдат обезпечени с ресурс дърводобивните и дървопреработвателни фирми, регистрирани на територията на цялата община Петрич, в чийто обхват попадат и двете стопанства.

Comments

comments