Денков: Решението за преустановяване на присъствените занятия ще се определя локално

Министърът на образованието Николай Денков потвърди пред журналисти в Министерския съвет, че учебната година ще започне присъствено, като решението за преустановяване на присъствените занятия ще се определя локално, според нивата на заболеваемост – колко болни ученици и учители има, и ще се решава на ниво училище и населено място.

„Предимството на този подход е, че няма нужда да бъдат затваряни всички населени места заради висока заболеваемост в областния град“, допълни министърът.

Той каза това след края на среща в МС на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Образователният министър заяви, че правителството ще спазва принципа училищата да бъдат затваряни последни и отваряни първи, като „напълно неприемливо е да бъдат отворени фитнеси и нощни заведения и в същото време да бъдат затваряни училищата“.

„От 16 септември ще започнат работа мобилните групи, които са ангажирани с връщането на децата от рискови групи в училищата и детските градини„, съобщи още министър Денков. Досега това е ставало между 15 и 30 октомври.

Социалният министър Гълъб Донев напомни, че в междуинституционалните екипи участват учители, образователни медиатори, социални работници, представители на полицията.

Той допълни, че целта е със съвместни усилия да се предотвратят негативните последствия от пандемия и да се гарантира успешното протичане на учебната година, както и максималното обхващане на децата от образователната система.

В отговор на въпрос Образователният министър каза, че през годините по механизма са били връщани между седем и десет хиляди деца. Ще се опитаме да сме по-ефективни, но това ще зависи от епидемичната обстановка, допълни той. Денков съобщи, че областните управители са изтъкнали необходимостта от увеличаване на броя на медиаторите и посочи, че за целта трябва да се предвидят средства в бюджета.

Той открои сред областите с по-голям процент отпаднали от образователната система деца – Шумен, което според него се дължи на социалния статус и етническата картина в областта. По тази причина е било обсъдено на днешната среща в МС към всяка област да се потърси индивидуален подход – обучение на ниво екипи и координационни центрове, прилагане на добри практики в тази област – например в Габрово и Велико Търново.

 БТА

Comments

comments