Дългосрочен бюджет на ЕС: Парламентът иска предпазна мрежа за бенефициерите

Десетки хиляди обмена „Еразъм+“ няма да се състоят, ако няма нова МФР преди 1 януари 2021 г. ©Liubov Levytska
Съществува риск да бъдат прекъснати плащания, ако не бъде постигнато навреме споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г.
Евродепутатите призовават Комисията да представи план за действие в извънредни ситуации, за да гарантира непрекъснатостта на финансирането от ЕС след COVID-19

 

Настоящата здравна криза още по-спешно налага да работим за намирането на решение във връзка с риска следващият дългосрочен бюджет на ЕС да не влезе в сила на 1 януари 2021 г.,

казват евродепутатите.

В сряда членовете на ЕП приеха законодателна резолюция с 616 гласа „за“, 29 „против“ и 46 „въздържал се“, която призовава Европейската комисия да представи предложение за план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до многогодишната финансова рамка (МФР), до 15 юни 2020 г.

Въпреки че настоящите бюджетни тавани ще бъдат автоматично удължени, ако не бъде въведена нова МФР през следващата година, в края на 2020 г. много програми ще изтекат, като например програми за сближаване или изследване. Целта е да се осигури непрекъснато финансиране за бенефициерите по програмите на ЕС, независимо дали са граждани, региони, градове, земеделски производители, университети или предприятия, както и да се изключи всякакъв риск от прекратяване или удължаване на текущата МФР и програми по неконтролируем начин.

Преодоляването на последиците от COVID-19

Евродепутатите казват, че планът трябва да пренасочи бюджета временно за справяне и смекчаване на непосредствените икономически и социални последици от епидемията от COVID-19 и за подпомагане на възстановяването чрез добавяне на гъвкавост и финансиране, както вече беше направено по бюджета за тази година.

На 17 април ЕП призова за мащабен пакет за възстановяване, който включва увеличаване на МФР. Според днешната резолюция, планът за действие при извънредни ситуации би осигурил по-добра основа от закъсняла или неадекватна МФР за възстановяването на Европейския съюз и неговите политически приоритети.

Цитати

Ян Олбрихт (ЕНП, Полша), съдокладчик: „Настоящата ситуация изисква извънредни решения. Страхуваме се, че новата МФР за 2021-2027 няма да бъде готова навреме поради натрупани сериозни закъснения. Затова настоятелно призоваваме Европейската комисия да предложи план за действие в извънредни ситуации за бюджета за следващата година. По време на кризи и нестабилност бенефициерите на бюджета на ЕС следва да имат ясна визия за следващата година. Членовете на Европейския парламент търсят всички възможни решения, за да осигурят стабилността на бюджета на ЕС“.

Маргарида Маркеш (С&Д, Португалия), съдокладчик: „Спешно е необходимо споразумение, за да влезе МФР в сила на 1 януари 2021 г. Но ние не искаме да поемаме никакви рискове. Ето защо ние настояваме Европейската комисия да представи план за действие при извънредни ситуации, който не се ограничава до разширяване на настоящите програми и суми, а се основава на въображението, необходимо в рамките на Договорите, за да не се забави ефективният европейски отговор на кризата. Гражданите, предприятията, организациите на гражданското общество не биха разбрали празнината в тяхното финансиране“.

Бързи факти

Тъй като текущият дългосрочен бюджет на ЕС изтича на 31 декември 2020 г., ЕС се нуждае от нов бюджетен план за следващите седем години. Европейската комисия представи своите планове за следващата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. през май 2018 г. и обяви представянето на ново предложение за май 2020 г., в което ще бъде отразена здравната криза и нейните последици. Европейският парламент прие позицията си през ноември 2018 г. и отново я потвърди през октомври 2019 г. Съветът на ЕС все още не е постигнал съгласие по обща позиция.

 

Следващи стъпки

Докладът беше подкрепен от мнозинството от евродепутатите. Следователно Европейската комисия трябва или да представи съответното законодателно предложение, или да информира Парламента за причините, поради които няма да го направи, съгласно член 225 от Договора за функционирането на ЕС

След одобрението й като председател на Комисията от Парламента миналия юли, Урсула фон дер Лейен обеща: „Когато този Парламент, действайки с мнозинство от членовете си, приеме резолюции, с които иска Комисията да представи законодателни предложения, аз се ангажирам да отговоря със законодателен акт при пълно спазване на принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. “

Comments

comments