ЦИК глобява Волен Сидеров за изказванията му в предаването „Референдум“

158a2ec289a4bfdbed2fae9f57e8caf0

ЦИК установи нарушение на добрите нрави и честта, и доброто име на кандидатите от Волен Сидеров, извършено в предаването „Референдум“.

Съветът за електронни медии е сигнализирал ЦИК за нарушение на условията и реда за провеждане на предизборната кампания.

С вх. № МИ-20-285/02.10.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушение на условията и реда за провеждане на предизборната кампания от един от участниците – господин Волен Николов Сидеров, председател и представляващ националния предизборен щаб на партия „Атака“, и кандидат за кмет на Столична община в предаване „Референдум“ на 1 октомври 2019 г. от 21.00 часа до 22.00 часа.

Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител CD със запис на аудиовизуално съдържание относно излъчено предаване „Референдум“, на 1 октомври 2019 г. от 21.00 часа до 22.00 часа в програмата на БНТ1 на доставчика на медийни услуги Българската национална телевизия (БНТ).

След постъпването на сигнала от Съвета за електронни медии са постъпили сигнал с вх. № МИ-10-157 от 2 октомври 2019 г. от Ангел Чавдаров Джамбазки, регистриран като кандидат за кмет на Столична община от партия „ВМРО – Българско национално движение“ за установяване на нарушение по отношение на Волен Николов Сидеров, като председател и представляващ националния предизборен щаб на партия „Атака“, кандидат за кмет на Столична община и водач на листата за общински съветници на партия „Атака“ за нарушаване на добрите нрави при участието му в предаването „Референдум“ и писмо от Българска национална телевизия с вх. № МИ-20-288 от 2 октомври 2019 г. за установяване на същото нарушение по отношение на господин Сидеров, като в същото се изисква ЦИК да приложи цялата тежест на предоставените в Изборния кодекс правомощия. Към писмото БНТ е приложила CD със запис от излъченото на 1 октомври 2019 г. предаване „Референдум“.

Централната избирателна комисия счита, че с оглед еднаквия предмет на трите сигнала, счита че същите трябва да бъдат обединени и разгледани в едно общо решение. В подадените допълнителни сигнали не се сочат други основания за установяване на отговорност по отношение на представляващия националния предизборен щаб на партия „Атака“ Волен Николов Сидеров.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на записа и извърши проверка, приема за установено следното:

На 1 октомври 2019 г. от 21.00 ч. до 22.00 ч. в програмата на БНТ1 на доставчика на медийни услуги БНТ, в изпълнение на чл. 8 от сключеното на 19 септември 2019 г. Споразумение между генералния директор на БНТ и упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК е излъчено предаване „Референдум“, в което са взели участие представители на парламентарно представените партии и коалиции. В хода на предаването председателят и представляващ националния предизборен щаб на партия „Атака“, и кандидат за кмет на Столична община господин Волен Николов Сидеров използва непристоен език по адрес на останалите участници в диспута и по отношение на водещия на предаването „Референдум“. Видно от аудиовизуалния материал господин Сидеров, нарушавайки регламента на провеждане на диспута, не позволява на останалите участници да отговарят на поставените от водещия въпроси, както и отправя нападки към господин Юлиан Ангелов, представител на националния предизборен щаб на „ВМРО – Българско национално движение“, господин Ангел Джамбазки, кандидат за кмет от същата партия и господин Красимир Каракачанов, представляващ партия „ВМРО – Българско национално движение“, включително и към водещата на предаването.

Господин Волен Николов Сидеров използва квалификации, като „гей“ и „водещ гейпарада“ по отношение на господин Джамбазки, обръщението „ма“ към водещата и към останалите две участнички в предаването. По отношение на господин Каракачанов, след като му е отнета думата, Волен Николов Сидеров заявява, че същият е откраднал от българския народ 1 милиард лева и ги е предоставил на САЩ. С непристойното си поведение и нападките срещу участниците в диспута, господин Сидеров е нарушил разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, по силата на който в предизборната кампания и агитационните материали кандидатите и представителите на партиите и коалициите, местните коалиции и инициативните комитети не трябва да накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Използваните епитети, неспазване на регламента, установен в БНТ при провеждането на безплатните диспути, съгласно сключеното Споразумение от 19 септември 2019 г. и отказа при отправените му неколкократни забележки да прекрати изказването си и да даде възможност на останалите кандидати да отговорят на въпросите на водещия, както и отказа да напусне студиото, след като е бил поканен за това, показват явното нежелание на господин Волен Николов Сидеров да спазва установените правила за отразяване на предизборната кампания от обществената медия и накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Нарушена е и разпоредбата на чл. 189, ал. 3 ИК, тъй като с поведението си господин Сидеров е попречил на обективното и справедливо отразяване на проявите на кандидатите и представителите на регистрираните партии и коалиции, участващи в предаването на 1 октомври 2019 г., с което е нарушено правилото за зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост в съответствие с правилата, приети от Централната избирателна комисия.

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия.

Решение на ЦИК

Установява нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 4 ИК, изразяващо се в нарушаване на добрите нрави и честта, и доброто име на кандидатите от Волен Сидеров, като председател и представляващ националния предизборен щабна партия „Атака“ и кандидат за кмет на Столична община, извършено в предаването „Референдум“, излъчено от 21.00 часа до 22.00 часа в програмата на БНТ1 на доставчика на медийни услуги Българската национална телевизия.

Оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Волен Сидеров.

Предвидената от Изборния кодекс в разпоредбите на чл. 480 санкция е от 2 500 до 5 000 лв. , вече при повторно нарушение санкцията достига и до 15 000 лв.

Comments

comments