Цената на 1 месец стаж за пенсионерите скочи с 10%

15.04.old_

През тази година хората, които искат да доплатят за недостигащ им осигурителен стаж при пенсиониране, ще плащат с 10% повече от предходната. Причината е, че през 2019 г. базата за изчисляването на вноската – минималният осигурителен доход, е по-висок.

През тази година размерът на вноската за един месец недостигащ стаж е 110.88 лв., а през миналата беше 100.98 лв., се вижда от съобщение на Националния осигурителен институт. Тя се изчислява с процента, определен за фонд „Пенсии“ за родените преди 01.01.1960 г. (който за 2018 г. и за 2019 г. е 19.8%) от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се (510 лв. през 2018 г. и 560 лв. през 2019 г.

Законодателството позволява да бъдат платени вноски за до 5 г. недостигащ осигурителен стаж. Ако се купува стаж за времето на следването, това може да стане по всяко време по желание на осигурения. При недостиг на стаж по други, несвързани с висшето образование, причини (безработица, болест) покупката може да стане само към момента на пенсионирането. През тази година жените се пенсионират при навършени 61 г. 4 м. и осигурителен стаж от 35 г. 8 м., а мъжете – ако са навършили 64 г. 2 м. и са се осигурявали в продългение на 38 г. 8 м.

Осигурителен стаж може да се купи във всеки банков клон. Парите се внасят по сметка на Националната агенция за приходите (НАП) и в платежното нареждане се попълва съответния параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите в Кодекса за социално осигуряване се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретния период, за който се внасят вноските, и който ще се зачита за осигурителен стаж.

Според последните обявени данни на НОИ през 2017 г. са си купили недостигащ стаж 4118 души, а през първото шестмесечие на 2018 г . – 1241. Средният недостигащ стаж и през двете година е близо 2у месеца.

Comments

comments