Бизнесът търси специалисти с добра квалификация

thumb_300x225_1769

Повече специалисти с квалификация ще бъдат необходими на работодателите в краткосрочен план – през следващите 12 месеца, а също и в средносрочен план – след 3-5 години.Това показват резултатите от третото поредно и първо за 2019 година проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта проведе през февруари и март съвместно с областните комисии по заетост. Изследването е национално представително върху база от 396000 активни предприятия в страната.

Работодателите заявяват нужда от близо 327000 работници и специалисти през следващите 12 месеца, като от тях малко над 179000  са специалисти и работници с квалификация.  Най-търсени са работниците в хранително-вкусовата промишленост, машинните оператори, строителите, шивачите, охранителите, работниците по дървообработване, монтажниците в строителството, готвачите и др. Българският бизнес се нуждае и от други 70164 специалисти с правоспособност или висше образование, като петте най-търсени са учители, шофьори, медицински сестри, лекари и машинни инженери. Освен това, в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, ще са необходими и 77710 работници без специалност. 8 от 10 работодатели заявяват, че основната форма на заетост, която ще осигурят през следващата една година, ще е на постоянен договор и пълен работен ден.

Аналогично на предходните две проучвания, които Агенцията по заетостта проведе през 2018 година, работодателите най-често очакват (85,5% от анкетираните) техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина и умения за работа под напрежение (62,9%). На трето място този път работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии в 55,9% от случаите (срещу 55,2% през август 2018 г.), следвани от  знания и умения за работа с клиенти (55,6%).

Лидерската позиция в предпочитанията на работодателите за притежаваните от наетите служители ключови компетентности е за общуването на роден език, а инициативността и предприемачеството са втори. Дигиталната компетентност вече е четвъртото по значимост умение, предпочитанията към персонал с чуждоезикови умения се изкачват от последното 9-то място през миналата година на 7-ма позиция при сегашното изследване.

Нагласите на бизнеса относно наемането на нов персонал през следващите 6 месеца показват, че от 396066 предприятия, обхванати в настоящото проучване, 18,51% или 73313 имат намерение да търсят нов персонал, 78,4% или 310912 предприятия не възнамеряват да се разширяват и само 3,0% или 11882 обмислят съкращаване на персонал.

Затруднения при осигуряване на кадри срещат повече от 78% от работодателите в страната, като най-сериозни са трудностите при намиране на машинни оператори, продавачи, програмисти и строители.

В средносрочен план, след 3-5 години на българския бизнес ще са необходими повече от 22500 информатици и още толкова икономисти. Секторът, който ще търси най-много специалисти с висше образование следващите 3 до 5 години остава „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 22% от всички заявени потребности или общо 48391 души. В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалностите информатика, икономика, администрация и управление. Ще продължи търсенето и на средни специалисти, най-много в търговията на едро и дребно – 52297, следвани от търговски представители, продавачи и организатори в търговията, строителни техници, текстилни  специалисти (оператори в шевното производство, шивачи, кроячи, моделиери, организатори производство, десенетори и др.), специалисти по производствени технологии – дърво, пластмаса, стъкло и др.

Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила с професии, тясно свързани с Индустрия4.0 , са София-град, Варна, Пловдив, Русе и Плевен.

В проучването на потребностите на работодателите са обхванати пропорционално предприятия с различна численост – от микро-, с по-малко от 10 души персонал, до големи предприятия с над 250 души. Според икономическата дейност най-голям е делът на анкетираните предприятия от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” /36,5%/, следват предприятията в сектор „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 14,2% представителност, а на трето място е сектор „Индустрия” с 14,0%. Най-ниска представителност имат предприятията от сектор „Операции с недвижими имоти” – 1,7%.

Пълната информация, включително пълните и статистически обработени данни, са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта.

Източник: Агенция по заетостта

Comments

comments