Безработицата у нас „падна“ до 5,6%

shutterstock_189672536_848х467-1

Равнището на регистрираната безработица продължава да намалява и през април 2019 година достигна ниво от 5.6% , съобщи пресцентърът на Агенцията по заетостта.

Новорегистрираните безработни през месеца са 20 868, като 1 343 от тях са били неактивни – т.е. нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. Дейността на бюрата по труда продължава да бъде насочена и към заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също търсят своите кадри. Нови 464 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа.

22 323 са безработните, постъпили на работа през април. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, субсидирани работни места през месеца са осигурени на 2 007 лица, от които 873 по програми и мерки за обучение и заетост и 1 134 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През месец април в различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална квалификация) са обхванати 11 570 безработни лица. Завършилите обучения през месеца са общо 4 108 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 23 285, като 87.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (28.3%), преработващата промишленост (25.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (13.5%), административните и спомагателните дейности (5.7%), селското, горското и рибното стопанство (5.1%), строителството (5.0%) и други.

Comments

comments