Безплатни изследвания в Сандански организира РЗИ-Благоевград

kra-300x200

Във връзка със стратегическата цел на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.  и подобряване здравето на населението, повишаване качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето /инвалидизация/ от основните хронични незаразни болести, Регионална здравна инспекция, град Благоевград организира здравно-образователни мероприятия на територията на град Сандански.

Кампанията включва: измерване на кръвно налягане, определяне индекса на телесна маса, бърз тест за риска от остеопороза, изследване на лица, които пушат, интерактивни занимания с алкоочила и разпространение на здравно-образователни материали.

Дата на провеждане за град Сандански: 15 октомври /понеделник/, от 10:00 ч. до 12:00 ч. пред Заседателната зала на Общински съвет, град Сандански.

Comments

comments