„Безпътицата“ в кв. Нов път в Разлог

Филмът “ С цървули по дивия запада“ разказва за сръбски селяни,  тръгнали да покоряват дивия запад на Америка през 19 век. Заснет е през далечната 1967 година. Ако, не сте го гледали, но случайно попаднете в кв. Нов път в гр. Разлог, сякаш сте попаднали на снимачната площадка на същия, макар и 55 години по-късно. Улиците, които ще видите, по нищо не се различават от тези, които ще видите във филма. Разликата от пет десетилетия, както и няколко десетки хиляди лева, по никакъв начин не са осъвременили инфраструктурата на квартала, в който живеят хора, търпящи прах и кал, които ежедневно влизат в домовете им.

 

Местните разказват, че хора от администрацията на  община Разлог твърдят,  че улиците им са асфалтирани и имат изградени тротоари…по документи. На практика обаче, ситуацията е различна.

Оказва се, че преди  2 години, общината е възложила, чрез директна покана към една фирма, да положи на 6 улици в квартала трошен камък,  срещу сумата от 33 хил. лв. без ДДС. Две години по-късно, следа от ремонтните дейност няма, както и ефект от платените хиляди левове, за сметка на данъкоплатците, които и днес живеят в първобитни условия.

Около фирмата, извършила ремонта изникват десетки въпроси, тъй като нашата проверка показва, че липсват финансови отчети и данни за каквато и да било търговска дейност от 2018 год.,  до днес. По-интересно е, че във въпросната фирма няма нито един работник, който да е бил осигуряван в същия период, както и към момента на възлагане на дейностите. Как е извършила ремонта фирма „Вал-Сим строй“ ЕООД без работници е неясно, както и как са били отчетени приходите, след като липсват финансови отчети и данни за дейност. И все пак,  според собственика и неговата майка, същото търговско дружество е извършило и други ремонти, възложени от общината, като Транспортното училище в града, Гробищния парк и най-малко, още една улица в кв. Нов път.

При поискана по ЗДОИ иноформация от наша страна, община Разлог предоставя такава, но в нея липсват документи за споменатите ремонти, а съпътстващите документи към договора за 6-те улици, които проверяваме, повдигат още въпроси. Декларацията за експлоатационни показатели на материалът, необходим за полагане на улиците е издадена не на „Вал- Сим строй“ ЕООД ,  а на „Божанов Груп „ ЕООД, във връзка с изпълнение на обект „бетонов център“ , а не улици, и е издадена на 10 януари 2020 год., което е почти месец, преди възлагането на поръчката за улиците.

Собственика на фирмата, както и местните, разказват, че освен през 2020 г., чакъл е полаган на същите улици и преди 5 години, което означава, че периодично едни пари потъват буквално в калта и биват „отнесени“ от първия дъжд.

Какво и защо крие община Разлог е важно, защото за пропуските и липсата на контрол плащат нейните данъкоплатци.

 

Разследването е реализирано по проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград “ на Фондация „Блулинк“ , изпълняван в сътрудничество с Асоциация за свободни медии, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Асоциацията за свободни медии и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Comments

comments