АПИ не е санкционирана с 19 млн. лв. заради отстраняването на „Актор“ АД от търга за тунел „Железница“ от АМ „Струма“

??????????????????????

Агенция „Пътна инфраструктура“ не е санкционирана от Комисията за защита на конкуренцията заради отстраняването на един от участниците в проведената обществена поръчка за избор на изпълнител при проектирането и строителството на тунел „Железница“ от автомагистрала „Струма“. АПИ прави това уточнение по повод тиражирането на невярна информация, в която се твърди, че КЗК е санкционирала пътната агенция с 19 млн. лв. заради отстраняването от търга на „Актор“ АД.

Определението на Комисията за защита на конкуренцията е свързано единствено с допускането на предварително изпълнение на Решение №108 от 6 август 2018 г. за класиране на участниците и определянето на изпълнител на обществената поръчка.

В случай, че в срока за представяне на становище по жалбата пред КЗК възложителят иска предварително изпълнение, какъвто е настоящият случай, КЗК се произнася с определение. С този акт не се разглеждат твърденията в жалбата по същество, поради което с него не се определя дали обжалваното решение за избор на изпълнител е незаконосъобразно или съответно е законосъобразно. Освен това, санкция в съответния размер /до 10% от стойността на договора/ се налага в случай, че възложителят е сключил договор за обществената поръчка след допуснато предварително изпълнение, което е влязло в сила и с решението на КЗК е установено, че обжалваното решение за избор на изпълнител е незаконосъобразно. В случая не е налице такава хипотеза.

Към момента КЗК не се е произнесла с решение по същество, т. е. не е разгледала твърденията касаещи законосъобразността на обжалваното решение. Определението, с което е допуснато предварително изпълнение не е влязло в сила, тъй като не са изтекли законоустановените 3-дни от уведомяването на страните. Не е сключен и договор за възлагане на обществената поръчка.

Comments

comments