Апелативният съд потвърди: Борислав Михайлов е президент на БФС

 

Снимка: Булфото

Апелативният съд – София отхвърли жалбата на Агенцията по вписванията срещу решението на Софийски градски съд да впише Борислав Михайлов като президент на Българския футболен съюз, предаде gong.bg.

В определение от 5 август САС посочва липса на активна процесуална легитимация на Агенция по вписванията да обжалва постановеното от СГС решение и постановява, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

„Агенцията по вписванията е държавен орган на изпълнителната власт. Същата не е в гражданско-правен спор със заявителя, тъй като не разполага с противопоставими на заявителя накърними насрещни права и задължения, характерни за гражданското правоотношение. […] Предвид това агенцията, в качеството й на държавен орган, не участва в производството на акта й пред съда. Съдебното решение е задължително за [Агенцията по вписванията] – съдът дава задължителни указания на агенцията, които тя е длъжна да изпълни. Изпълнението, според също императивната норма на чл. 14, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ, следва да е незабавно“, се казва в определението.

По този начин Софийският апелативен съд потвърждава решението на Софийския градски съд от 1 юни 2021 г. да впише Борислав Михайлов като президент на Българския футболен съюз.

 

Comments

comments