Акция за опасни отпадъци в Симитли

56fa186849cadb464d3f5960c848caaa_XL

Акция по събирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване ще се проведе в град Симитли . От общината уведомяват местните жители, че могат да предадат своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии на 31 октомври до 12:00 часа в бившия пансион до полицията.

Негодни за употреба батерии,излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИЕЕО/, могат да се предават в пансиона, където ще има пункт и оторизирани лица за събирането им. Община Симитли приканва всички да се включат в акцията за разделно събиране и безвъзмездно предаване на посочените отпадъци.

Нетретираните отпадъци от ИУЕЕО могат да бъдат опасни за човешкото здраве, а депонирани с общия поток битови отпадъци, опасните вещества попадат в почвата и водата, което води до необратими последствия за околната среда. Нека опазим околната среда и предадем елотпадъците си в кампанията.

Comments

comments