Академия за доброволци 2021 г. ще се проведе в Благоевград

На 11.06.2021 г., Регионален исторически музей – гр. Благоевград ще бъде домакин на
Академия за доброволци 2021 г., в която ще вземат участие 35 ученици от гимназиалните
класове на училища от гр. Благоевград.

Академията за доброволци 2021 г. се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет в партньорство с Община Благоевград и Регионален исторически музей – Благоевград.

 

По време на академията младежите, ще получат познания за начините за предпазване от
рискови ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика на
хора, ще доразвият своите презентационни умения, ще научат повече за елементите и структурата
на обучителния процес по метода „връстници обучават връстници“.

Поканен за лектор е г-н Михаил Стефанов, консултант и обучител по комуникации,
презентационни и медийни умения. Г-н Стефанов е основател и директор на най-големия
тийнейджърски фестивал в страната – The Bridge. През 2018 г. начело на международен
образователен екип създава “Мини Машини” – първата в света изцяло сторифицирана платформа
за умения на бъдещето за младежи. Това за кратко време го превръща в един от най-търсените
вдъхновяващи говорители в страната.

 

Можете да научите повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на
интернет страницата на НКБТХ: www.antitraffic.government.bg.

Comments

comments