/СНИМКИ/ Адвокат Милана Кривачка: Кметът Томов е изпълнил всички законови изисквания за прекратяване на търговската си дейност

12345

„Кметът Румен Томов е изпълнил всички законови изисквания за  прекратяване на търговската си дейност“, заяви в съдебната  зала днес неговият адвокат Милана Кривачка. Тя защитава кмета на Благоевград по делото, заведено в Административния съд в Благоевград от четири партии: ГЕРБ, МИР, „Нова алтернатива“ и „Свобода“. Те оспорват решението на Общинската избирателна комисия, с което тя не прекрати предсрочно правомощията на кмета на община Благоевград Румен Томов. Комисията бе сезирана от Атанас Камбитов, кандидатът на ГЕРБ за кмет, който след два мандата управление,  загуби изборната битка за нов, трети мандат.

IMG_20200114_135815

Съдията по делото Димитър Узунов, не допусна Илия Илиев да представлява в зала  своята партия „Свобода“, поради нередовни документи. Адвокат Албина Анева се яви като адвокат на партиите „МИР“ и „Нова алтернатива“, а ГЕРБ бе представен от адвокат Паскал Бояджийски.  Като заинтересовано лице в делото участва и председателят на Общинската избирателна комисия – Благоевград-  Мартин Бусаров.

IMG_20200114_135944

Всяка от страните остана на първоначално заявените позиции.

Вносителите на жалбите продължиха да подкрепят становището, че Румен Томов е нарушил Закона за местното самоуправление и местната администрация, по-специално  чл.41, ал.3 , който изисква „ В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия“.

Адвокатът на Румен Томов Милана Кривачка  поиска прекратяване на делото или обявяване на жалбите за неоснователни, необосновани и недоказуеми. Тя посочи аргументи в тази връзка за всяка една от четирите  жалби  и оспори верността на документа, постъпил от името на Общинския съвет в Общинската избирателна комисия – Благоевград, в който се посочва, че кметът Томов не е уведомил местния парламент за предприетите от него действия, съобразно закона.

След 15-ет минутна почивка, съдия Узунов прие всички допълнително предоставени  доказателствени материали. Той даде срок от три дни за подробна писмена защита на тезите на всяка една от страните по делото.

Срокът изтича този петък – 17 януари. По закон съдията по делото трябва да се произнесе в 14-ет дневен срок.

Comments

comments