99,8% от възпитаниците на АУБ започват работа или продължават обучението си след дипломирането

Процентът на завършилите студенти от Американския университет в България, които започват работа или продължават обучението си в магистърски или докторски програми след дипломирането, е 99,8%. На практика това означава, че голяма част от студентите получават оферти за работа още преди да са получили дипломите си. Според данни от проведеното проучване, 65 % от студентите на Американския университет в България получават повече от две предложения за работа или потвърждение за прием за продължаващо обучение, измежду които да избират.
Въпросът за заплащането, който вълнува всички кандидат-студенти и родителите им, вече има конкретни измерения. 20% от отговорилите печелят повече от 100 000 долара на година, а повече от 20% от по-ранните випуски, завършили между 1995 г. и 2000 г. и работещи в САЩ, получават повече от четвърт милион долара на година. В България, близо 65% от възпитаниците с дългогодишен стаж печелят повече от 4 375 лв. месечно. 70% от попълнилите проучването са завършили АУБ с две специалности, а 52% от тях са придобили магистърска или докторска степен от престижни университети в цял свят след дипломирането от АУБ. Близо 11% от отговорилите са създали собствен бизнес или са съсобственици и по този начин оказват положително влияние върху развитието на бизнеса и обществото. Близо 50 % от отговорилите работят в момента в България, САЩ е на второ място със 17%. Този процент не е изненадващ, имайки предвид международността на възпитаниците на АУБ и факта, че отговорилите са представители от 25 държави.
Неслучайно, възпитаниците на АУБ са сред най-търсените кадри от работодателите и са сред най-високо платените професионалисти. Критично мислене, практическа насоченост, тясна връзка с бизнеса, непрекъснати подобрения, за да бъдат посрещнати нуждите на пазара, интерактивен подход, предоставяне на възможности за получаване на знания от широк кръг дисциплини, съчетано с тясна специализация, предприемачески дух и иновативност са в основата на образователния модел на АУБ.

Comments

comments