62% от опасните продукти са внесени от Китай

Играчки и облекло са най-честите стоки от опасните продукти, открити през 2015 г. Сигнали за над 2000 опасни нехранителни продукти са приети в системата за бърз обмен на информация, показват данните на Европейската комисия. Основните категории продукти, наложили предприемане на коригиращи мерки, са играчките (27%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (17%). Що се отнася до рисковете, през 2015 г. най-често е констатирано такова с химически риск (25% от общия брой сигнали), следван от риска от нараняване (22%), предаде Нова телевизия. Едно от основните предизвикателства е непрекъснато покачващият се дял на закупените по интернет продукти от държави извън ЕС. 62% от опасните продукти са внесените от Китай, с което тази страна на произход остава на първо място в системата за обмен на информация. В същото време Китай е страната, от която ЕС внася най-много стоки. Към днешна дата, Китай е проследил 11 540 сигнала и е предприел коригиращи мерки в 3748 от случаите. „Изправени сме пред две предизвикателства: онлайн покупки, при които продуктите достигат по пощата директно до потребителя, и силното присъствие на китайски продукти, за които се сигнализира чрез системата за бърз обмен на информация. През юни ще посетя Китай, за да задълбочим сътрудничеството си с китайските органи за безопасност на продуктите“, заяви Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Comments

comments