6 факултета в Югозападния университет преминават към онлайн обучение

6 факултета в Югозападния университет преминават към онлайн обучение заради усложняващата се епидемична обстановка, съощи доц. Ицка Дерижан, зам.-ректор по образователните дейности.

Това са философския, филологическия, природо-математическия, стопанския, правно-историческия и факултетът по педагогика.

Тя уточни, че в някои от другите факултети – в техническия, факултета по изкуствата и факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт, предвид спецификата на обучението в отделните специалности, се предвижда провеждането на практическите занятия по някои учебни дисциплини да бъдат в присъствена форма.

Желателно е всички студенти да следят за новините в съответните факултети, в които се обучават, за да могат да реагират своевременно при евентуални промени.

Comments

comments