54 нуждаещи се жители на община Банско ще получават топъл обяд

54 нуждаещи се жители на Община Банско ще получават топъл обяд в продължение на 8 месеца съгласно сключен между Община Банско и Министерството на труда и социалната политика договор. Средствата са предвидени по Оперативна програма от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.
Договорът е на обща стойност 22 169,70 лева. С осигурените средства се осигурява топъл обяд на лица от рисковите групи, получаващи минимални доходи.
Този вид социална услуга се предоставя от Община Банско от 2010 година, като храната се разнася по домовете посредством създадената мрежа за домашен социален патронаж, за улеснение на потребителите, които в голямата си част са възрастни и трудно подвижни.

Comments

comments