51 427 младежи са подали заявления за държавните зрелостни изпити

Към 21 март 2016 г. постъпилата информация от регионалните инспекторати по образованието в Министерството на образованието и науката показва, че за първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература заявления са подали 51 427 зрелостници. За втория задължителен държавен зрелостен изпит по избор са подали 52 327 младежи. В тази цифра са включени и заявления на младежи, които не са успели да положат успешно изпита през минали години. Отново предпочитанията на зрелостниците за втория държавен зрелостен изпит по избор са по предмета биология и здравно образование – 16 484 зрелостника. На второ място е предметът география и икономика – 12 096. На трето място е предпочетен английският език от 11 361 младежи. По математика има 2861 подадени заявления, а по история и цивилизация – 1554. Най- малко заявления има подадени за изпита по италиански език – 99 броя. За ДЗИ по желание подадените заявления са 561.

Comments

comments