50 молби за ин витро процедури са подадени в Община Благоевград до този момент

50 семейства са подали молби за ин витро процедури в Община Благоевград от 15 юли на миналата година до 10 февруари тази година.
Благодарение на политиката, която кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и екипът му провеждат в посока увеличаване броя на семействата, които получават средства за ин витро, бюджетът за процедурата се е увеличил двойно от 2012 година насам. През 2012 година заложените средства за ин витро процедури са били 100 000лв., а за тази година сумата е в размер на 200 000 лева. Това води и до увеличение на броя на кандидатстващите, които от 9 за 2012 година, днес са 50. Средствата ще бъдат разделени, като всеки заявител ще получи по 4000 лева.
Кандидатите за процедурите трябва да са семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Благоевград. В Правилника за работа на комисията за ин витро процедури на Община Благоевград от тази година, броят на членовете трябва да бъде седем, като четирима от тях са общински съветници. В посочения Правилник е описано, че кандидатът – жител на община Благоевград, с непроменяна адресна регистрация от 3 години, получава одобрена финансова помощ до 5 000 лв. За кандидатстването няма краен срок, като документи се приемат целогодишно. При изчерпан ресурс за настоящата година, кандидатите автоматично се прехвърлят за следващата.
Необходимо е двойките да подадат молбата си в Деловодството на община Благоевград, откъдето могат да се снабдят и с необходимите приложения, които да попълнят. Те могат да бъдат намерени и на сайта на Община Благоевград – www.blgmun.com, в секция „Здравеопазване“, подсекция „Ин витро“. Личните данни на кандидата са конфиденциални. При предложението от кмета на общината д-р Атанас Камбитов към Общински съвет и в решението на Общински съвет кандидатите са вписани не по имена, а под „Заявител с Вх.№“. Те имат правото да кандидатстват един път в годината, т.е. ако през тази година опитите за ин витро оплождане са неуспешни, заявителите могат да кандидатстват отново през новата календарна година, когато е необходимо да подадат същите документи. Средствата не се получават лично от заявителите, а се превеждат на съответните клиники, спрямо представения остойностен план на лечение.

Comments

comments