42 точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград

42 точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, насрочено за 17 септември от 09.30 часа в зала „22-ри Септември“ на Община Благоевград.

 

Ден преди заседанието, председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, на която представи пред представителите на медиите и обществеността какво предвижда предварителния дневен ред.

 

От думите му стана ясно, че в рамките на първа точка общинските съветници ще дискутират  Заповед № ОА-АК-225 от 08.09.2021 г. на Областния управител, с която връща Решение № 355 по Протокол № 12 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 27.08.2021 г., като незаконосъобразно. Тя ще бъде докладвана от Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград.

 

„Съгласявам се с юристите на Областна администрация и смятам, че тази практика трябва да бъде преустановена. Общински съвет първо е длъжен да изследва и да реши дали да промени статута от публична в частна общинска собственост и едва тогава да процедира. Ще предложа на Общински съвет да отмени това свое решение“, добави председателят на местния парламент Радослав Тасков. Той уточни, че, за да не бавят преписката е възложил на юриста на Общински съвет Благоевград Теодор Тошев да направи съгласуване с юристите на Областна администрация – дали е възможно да отменят само решението в частта, която обявяват имота от публична в частна. В противен случай ще се отмени цялото решение, отбеляза Тасков.

 

За влизане в дневния ред се очаква да бъде гласувана извънредна точка, относно вземане на решение за освобождаване от заплащане на месечен наем на Частно училище „Колеж по туризъм“ Благоевград, ползвател на общински нежилищни имоти с административен адрес ул. „Брегалница“2 до връщане на учениците от II-ро ОУ в сградата на училището им.

 

Предложението е във връзка с извършване на строително – монтажни  дейности, а именно ремонт на покривната конструкция на II-ро ОУ „Димитър Талев“ Благоевград. Целта е да се осигури непрекъснат учебен процес на учениците от училището.

 

Съветниците ще се произнесат и относно предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Славева Георгиева, която е майка на две деца и ги отглежда сама – Антонио на 19 години и Моника на 16 години. Молбата ѝ бе разгледана на заседание на  Председателски съвет, като същата е свързана с искане на майката на Антонио – за отпускане на финансово подпомагане за синът ѝ, което е свързано с предстоящото му обучение.

Председателят Радослав Тасков, уточни, че има практика Общински съвет да се произнася за отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани, но случаят с Антонио е малко по-различен.

 

„Тук става въпрос, че майката се нуждае от финансова помощ, докато се уреди следването на детето в университет. Единодушно бе решението на Председателски съвет – да отпусне такава финансова помощ и смятам, че Общински съвет трябва да има такава практика. Идеята е не само да се помага на крайно нуждаещи се хора, а да се даде възможност и за  подпомагаме на точно такива млади хора, които искат да учат и да останат в България. Искахме сумата, която утре ще се гласува, да бъде директно финансирана от бюджета на Общински съвет, от средствата, които се изплащат за възнаграждения на съветниците“,  информира Радослав Тасков.

 

Антонио е завършил средното си образование през изминалата учебна година в Природо – математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград с отличен успех. Тази година той ще бъде студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност софтуерно инженерство. Приет е още в университетите: University of Manchester, University of Edinburgh, University of Bristol, University of Glasgow, но е избрал да остане в България. През изминалите 5 учебни години е награден с множество грамоти и медали от престижни състезания и олимпиади.

 

Заседанието на местния парламент ще продължи с разглеждане на Наредба за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт – Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред на територията на община Благоевград, изменена и допълнена с Решение № 9 по Протокол № 1 от 29.01.2021 г. на Общински съвет Благоевград, ведно с предложение № 94-00-1961/16.08.2021 г., от Кирил Илиев  общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград.

 

Председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти – Йосиф Кочев пък ще докладва предложение, относно приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2020 година.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Дневният ред беше одобрен на Председателския съвет към Общински съвет Благоевград.

Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 17 септември  2021 година /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри Септември” на Община Благоевград.

 

 

 

Comments

comments