400 000 лева финансиране за подмяна на водопроводи в Петрич

Министерството на регионалното развитие и благоустройство осигурява средства за финансиране на обект „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция чрез подмяна на съществуващи етернитови водопроводи на улични водопроводни клонове и прилежащи отклонения по улици в град Петрич”.
Стойността на финансирането отпуснато за град Петрич е в размер на 400 000 лв. С тези средства ще бъдат подменени общо 2,9 км. вътрешноградска водопроводна мрежа. Това е първият резултат на спечелено външно финансиране за Петрич след решението Общинското дружество „ВиК” ЕООД да стане член на Асоциацията по ВиК в област Благоевград. За сравнение за изминалите 10 години са инвестирани общо 600 000 хиляди лева за подмяна на тръбите в град Петрич, като за 9 години сумата е точно 400 000 лв., колкото сега отпуснатите за една година. На следващ етап община Петрич очаква финансиране и по проекта за подмяна на етернитовия довеждащ водопровод от местността „Каптажите” до град Петрич и допълнителен резервоар , с който да бъде захранена висока зона. Това е зоната, която има проблеми с водоснабдяването при намаляване на дебита подавана питейна вода – гравитачно и помпажно. Стойността на посочения проект е 2,200 млн лева. С тези два проекта Община Петрич поставя дългоочакваното начало за решаване на проблемите с водоснабдяването на града, тъй като голяма част от вътрешноградската мрежа е амортизирана, аварира постоянно и води до загуби на питейна вода.

Comments

comments