4 села в община Кочериново с нов водопровод до края на септември

След стартирането на ремонта на площадите в Кочериново и с. Пороминово общинското ръководство започна изпълнението и на втория етап от проекта ”Разширяване на съществувуащата междуселищна водоснабдителна инфраструктура” с изграждане на водопровод за селата Драгодан, Боровец, Бураново и Крумово.
Проектът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Стойността му е около 1 500 000 лева.
Първият етап от изпълнението му е приключен с изграждането на водопровод за с. Бараково. Изпълението на втория етап от проекта трябва да приключи до края на месец септември.
„С изграждането на водопровода за селата оттатък река Струма ще се реши в голяма степен един от основните проблеми за населението там, а именно нарушеното водоснабдяване, свързано с честите аварии на остарялата водопроводна мрежа”, заяви кметът на Община Кочериново Иван Минков.

Comments

comments